Profil spoločnosti

Hlavné činnosti spoločnosti

Poskytujeme komplexné služby v procese výstavby, ktoré sú založené na modernom riadení, kompetentnosti a dlhoročných skúsenostiach získaných pri realizácii rôznych projektov pozemného staviteľstva.

Medzi hlavné činnosti, ktoré zabezpečujeme patria :

Projektová činnosť

 • vypracovanie projektovej dokumentácie novostavieb a rekonštrukcií s autorizáciou
 • spracovanie rozpočtovej dokumentácie
 • konzultačno - poradenská činnosť
 • komplexná inžinierska činnosť až po kolaudáciu stavby
 • odborné poradenstvo pri realizácii

Stavebná výroba

 • opravy, rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov
 • výstavba inžinierskych sietí
 • realizácia prác pomocnej stavebnej výroby aj dodávkou sólo remeselných prác všetkých profesií
 • zemné, búracie a výkopové práce vlastnými dopravnými mechanizmami

Výroba a predaj betónovej zmesi

 • výroba a predaj certifikovanej betónovej zmesi STN EN C8/10, C12/15, C 16/20, C20/25, C 25/30 , 206-1 ( aj mrazuvzdorné )

Stolárska výroba

 • výroba a montáž okien z drevených eurohranolov
 • výroba a montáž interiérových a exteriérových dverí z dreva
 • dodávka a montáž doplnkov k výplňovým konštrukciám
 • výroba a montáž drevených vnútorných parapetov

Zámočnícka a klampiarska výroba

 • kompletná zámočnícka a klampiarska výroba
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií

Doprava

 • dopravné služby nákladnými vozidlami Tatra , Liaz, Avia , MAN
 • služby dopravnými mechanizmami UDS, DH , rýpadlonakladač
 • prenájom stavebnej mechanizácie a autožeriavu AD 28 t, 10 t, domiešavačov
 • opravy nákladných vozidiel TATRA, LIAZ, AVIA

Ostatné služby

 • výkon činnosti autorizovaného stavebného dozoru
 • predaj bytov do osobného vlastníctva aj na hypotéku
 • prenájom nebytových priestorov ( administratívnych, skladových a výrobných)
 • konzultačno- poradenská činnosť v stavebníctve