OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Obchodné meno, sídlo

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 Šamorín
IČO : 36 231 738
IČ DPH : SK 2020197025
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11417/T
Štatutárny zástupca : Ing. Karol Vörös, konateľ

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť OSP DANUBIUS DS s.r.o., vznikla v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie transformáciou štátneho podniku OSP Dunajská Streda. Do svojej dnešnej podoby sa pretransformovala v roku 1999, kedy sa vytvoril kvalitný riadiaci manažment a skupiny odborníkov rôznych profesií, pripravených realizovať aj technicky náročné stavby. V obchodnom registri má spoločnosť v predmete činnosti povolený značný rozsah stavebných a ním súvisiacich činností.

Sídlo spoločnosti a jej výrobno- technické zázemie je v meste Šamorín, vzdialenom 25 km od Bratislavy.

Spoločnosť je od roku 2004 držiteľom medzinárodne uznaného certifikátu STN EN ISO 9001 : 2000 v oblasti vykonávania stavebnej činnosti, stolárskej, zámočníckej a klampiarskej výroby a výroby betónových zmesí, ktorý jej bol udelený medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SGS United Kingdom Ltd & Services Certification, Veľká Británia.

Personálne obsadenie spoločnosti

Sme modernou stavebnou firmou, s dlhoročnou tradíciou a konsolidovaným kolektívom vlastných skúsených pracovníkov. Riadiaci manažment, ako aj väčšina technikov a robotníkov pracovala dlhodobo na stavbách a to nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí. Skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou v stavebníctve úspešne aplikujeme aj na súčasné podnikateľské aktivity a aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi vieme ponúknuť požadovanú kvalitu a priaznivé termíny realizácie.

Naše podnikateľské aktivity zabezpečujeme najmä vlastnými kapacitami stavebných robotníkov v počte 90 stálych zamestnancov všetkých stavebných profesií. Okrem toho spolupracujeme s celým radom skúsenosťami overených dodávateľských firiem špeciálneho zamerania ( dodávka špeciálnej zdravotechniky, bazénovej technológie, technologických súborov atď.) a sme schopný včas a kvalitne realizovať aj najnáročnejšie projekty.

Našim podnikateľským krédom je byť spoľahlivým partnerom, ktorý si plní svoje záväzky a je schopný prekonať zákazníkove očakávania.

Bude nás tešiť, keď sa aj Vy stanete našim spokojným zákazníkom.