Vítame Vás...

Spoločnosť OSP DANUBIUS DS s.r.o., vznikla v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie transformáciou štátneho podniku OSP Dunajská Streda. Do svojej dnešnej podoby sa pretransformovala v roku 1999, kedy sa vytvoril kvalitný riadiaci manažment a skupiny odborníkov rôznych profesií, pripravených realizovať aj technicky náročné stavby. V obchodnom registri má spoločnosť v predmete činnosti povolený značný rozsah stavebných a ním súvisiacich činností.

Sídlo spoločnosti a jej výrobno- technické zázemie je v meste Šamorín, vzdialenom 25 km od Bratislavy.

Spoločnosť je od roku 2004 držiteľom medzinárodne uznaného certifikátu STN EN ISO 9001 : 2000 v oblasti vykonávania stavebnej činnosti, stolárskej, zámočníckej a klampiarskej výroby a výroby betónových zmesí, ktorý jej bol udelený medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SGS United Kingdom Ltd & Services Certification, Veľká Británia.

Vítame Vás... Vítame Vás...